(19kB)

Chrzest

Chrzest w naszej parafii udzielany jest w każdą niedzielę podczas mszy o godzinie 1100

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu w kancelarii:
- świadectwo urodzenia dziecka
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić tę funkcję
- dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
- czas zgłoszenia: dwa tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu.


Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. Jest wyznaczony przez rodziców i posiada do tego wymagane kwalifikacje.
2. Ukończył 16 lat.
3. Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Nie może być więc rodzicem chrzestnym osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania, niepraktykująca czy żyjąca w związku niesakramentalnym.

Rzeczy potrzebne do chrztu: gromnica i biała szata.