(48kB)

Małżeństwo

Czas załatwienia formalności przedślubnych:
Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed ślubem w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Zapowiedzi
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty
1. Dowód osobisty
2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza.
3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
4. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy
5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
6. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w trzech egzemplarzach).

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć pierwszą spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa. Następnie kandydaci zgłaszają się na 2 tygodnie przed terminem ślubu w celu spisania aktu ślubu i złożenia podpisów. Przed samym ślubem należy odbyć drugą spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Świadek ślubu
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Jest wskazane, by ci, którzy zostali wybrani na świadków, przed ślubem również odbyli sakramentalną spowiedź.

Oprawa muzyczna ceremonii
W naszej parafii organistą jest pan Bartłomiej Kuśmierek - wszelkie uzgodnienia odnośnie oprawy muzycznej ceremonii ślubnej proszę ustalać bezpośrednio z nim.

Kurs przedmałżeński
Jednym z wymogów zawarcia sakramentalnego małżeństwa jest ukończenie kursu przedmałżeńskiego. Zasadniczo kurs ten prowadzony jest w ostatniej klasie szkoły średniej w ramach szkolnej katechezy.
Jeśli ktoś nie ukończył z powodzeniem tego kursu w szkole bądź też nie miał go prowadzonego, konieczne jest uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim organizowanym przez cały rok przy parafiach. W Bełchatowie odbywa się to według następującego programu:
(48kB)