Dzieci naszej parafii po raz pierwszy przyjęły Boga do serca w Komunii świętej.

(32kB) (22kB) (19kB) (21kB) (21kB) (32kB)