o parafii

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy jest najmłodszą parafią w naszym mieście. Została erygowana przez ks. abp. Władysława Ziółka 1 września 2007. Tego dnia został też mianowany proboszcz parafii – ks. Antoni Pietras.

Obszar parafii stanowi bełchatowskie Osiedle Olsztyńskie znajdujące się w północno-wschodniej części miasta. Ponadto naszymi parafianami są mieszkańcy Dobrzelowa, Helenowa, Myszaków i Niedyszyny. Parafialną świątynię stanowi kaplica poświęcona w 2005 roku. Obecnie kończy się budowa domu parafialnego. Jego poświęcenie planowane jest wiosną 2015 r.

Patronką parafii jest Matka Boża Nieustającej Pomocy. Jej ikona znajduje się w głównym ołtarzu naszej kaplicy. Każdej środy po pierwszej mszy świętej jest specjalne, tradycyjne nabożeństwo z prośbą o wstawiennictwo Matki w osobistych intencjach parafian. O symbolice obrazu oraz jego historii można przeczytać tutaj. Odpust w naszej parafii przypada 27 czerwca i każdego roku obchodzony jest dokładnie tego dnia.

Ważnym wydarzeniem w historii parafii było wprowadzenie relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Pamiątką tego dnia są zdjęcia w naszej galerii. Zaś o postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki możemy przeczytać tutaj. Co czwartek staramy się w szczególny sposób oddać mu cześć, prosząc podczas mszy świętych o jego wstawiennictwo i adorując relikwie. 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, sprawowana jest w naszej parafii specjalna liturgia dla upamiętnienia Błogosławionego.

W naszej parafii pracuje dwóch księży. Proboszczem jest ks. Antoni Pietras, zaś obowiązki wikariusza od 27 sierpnia 2019 roku pełni ks. Jacek Cedrowski. Wcześniej posługę pełnili:

ks. Józef Głowacki (2010-2011).

ks. Karol Skowroński. (2011 – 2019)

O to, by wszystkim było dobrze się modlić, dba również pan Bartłomiej Kuśmierek – mistrz naszych organów oraz niezawodna i szalenie sympatyczna grupa ministrantów. Są także Państwo Lachowscy i Marczakowie sprzątający i dekorujący kaplicę, by wglądała czysto i schludnie. Nie sposób wymienić wszystkich, ale jesteśmy otwarci na tych, którzy chcieliby aktywniej włączyć się w życie parafii. Zachęcamy rodziców, by zmotywowali też swoje dzieci i zaprosili je, choćby do grona ministrantów.

W latach 2010 – 2015 trwała budowa domu parafialnego wg. projektu arch. Tadeusza Kędziaka z Bełchatowa. Prace przebiegały bardzo sprawnie, co pozwoliło odebrać dom przez Nadzór Budowlany Bełchatowskiego Starostwa wiosną 2015 roku, a następnie dokonano jego poświęcenia przez Abpa Marka Jędraszewskiego – Metropolitę Łódzkiego w Niedzielę Miłosierdzia.

W roku 2017 opracowano koncepcję budowy nowego kościoła parafialnego /pod kierunkiem arch. Tadeusza Kędziaka i arch. Tomasza Jędraszka. Koncepcja uzyskała pozytywną opinię komisji kurialnej ds. budowy kościołów. Przystąpiono więc do realizacji projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę otrzymano na początku października 2018 roku.

W marcu 2019 roku Abp Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki poświęcił plac budowy świątyni, a kilka dni później przystąpiono do prac budowlanych. Ich postęp można śledzić w zakładce: aktualności/ budowa kościoła.